Opłaty

Opłaty

Za wykonywane czynności notarialne notariusz Jarosław Stejskal i notariusz Tomasz Baściuk pobierają wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej,

powiększone o należny podatek VAT. 

 

Z aktualną treścią rozporządzenia można zapoznać się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (ISAP).

Oprócz taksy notarialnej notariusz Jarosław Stejskal i notariusz Tomasz Baściuk pobierają, w imieniu instytucji państwowych, dodatkowe podatki i opłaty, które

następnie przekazują na rachunki bankowe odpowiednich urzędów. Są to przede wszystkim:

– podatek od czynności cywilnoprawnych,

– podatek od spadków i darowizn,

– opłata sądowa.

W celu ustalenia dokładnej wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o skontaktowanie się z pracownikami kancelarii notarialnej Jarosława Stejskala i Tomasza Baściuka osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W kancelarii można dokonywać płatności kartą klasycznie lub zbliżeniowo, z wyjątkiem opłat sądowych. Opłaty sądowe należy uregulować w kancelarii gotówką lub przelewem na rachunek bankowy kancelarii przed dokonaniem czynności notarialnej związanej z daną opłatą sądową.

Kancelaria Notarialna Jarosław Stejskal, Tomasz Baściuk Spółka Cywilna